پارک ملی بوجاق منطقه‌ای حفاظت ‌شده در بندر کیاشهر استان گیلان است. این منطقه نخستین «پارک ملی خشکی ـ دریایی» ثبت ‌شده در ایران محسوب می‌شود و ۳۲۶۰ هکتار وسعت دارد.علیرضا کوشش‌فرد

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷