فرهنگ بریتانیاییبالا رفتن از اتوبوس، متوقف ساختن قطار شهری، آسیب زدن به چراغ و علائم راهنمایی و تیر چراغ برق و آزار عابرین پیاده به مناسبت صعود به نیمه نهایی جام جهانی

0 ۱۶ تیر ۱۳۹۷