مجتبی ملکی بعد از ۱۴ سال از ورودش به دنیای قهرمانی همچنان وزنه هایی فوق تصور را ثبت میکند.اسکوات ۴۳۰ کیلوگرمی را از او می بینید.ملکی این روزها کمیته پاورلیفتینگ را مدیریت میکند

0 ۲۳ آذز ۱۳۹۵