تا حالا نظـم گردش زمیـن به دور خورشـید رو دیدین؟شاید ندونید ولی دقیقا شبیه یه گـــُـل الگوش که خورشید مرکزشه حتما کلیپ رو بببیند شک ندارم حیرت میکنید فـــــوق العادست hannel ➣

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵