تا دوربین به سمت دیگر نرود بعید است تشخیص دهید که واقعی نیست;یک تبلیغ خلاقانه و جذاب در فرودگاه دبی، استفاده از ماکت انسان نما;

0 ۱۳ دی ۱۳۹۵