چند تا پشت صحنه دیگه از ارزنده ترین هدیه ساخته ایرج ملکی ،" منم مخلص مادر باسوادم میرم "بعد از دیدن این پشت صحنه ها واقعا زحمتهای این بزرگواران برام پررنگ تر شد (((((:‌ ‌→

7 ۱۶ تیر ۱۳۹۷