علیرضا جهانبخش یک جنتلمن واقعی، یک ستاره؛ پس از هت‌تریک، پاس گل و نمایشی طوفانی، هنگام تعویض شکر خدا می‌گوید، به سرمربی‌اش، نیمکت‌نشینان و یک ورزشگاه که ایستاده تشویقش می‌کردند، ادای احترام می‌کند.

3 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷