واقعا درست گفتن سگ بهترین رفیق و دوست ما انسان هاست فقط اینو ببینید با چه عشقی نشسته پشت موتور °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°هوش ،خــلــاقــیــت  ،تــرفــنــد

0 ۲۹ فروردین ۱۳۹۷