⚠️ عفونت قارچى واژن 2نوع قارچی و باکتریایی دارد که عامل اصلی سرطان دهانه رحم می باشد،خانمهای عزیز این ویدئو را برای حفظ جان خود ببینید⬇️

0 ۰۸ شهریور ۱۳۹۵