ویدئویی که گفته میشه هیاهوی مردم به خاطر شفا یافتن پسر بچه چهار ساله نابینا و فلج در حرم امام رضا (ع) است / امشب

0 ۲۵ مرداد ۱۳۹۵