لحظه تصادف شدید تریلی سوخت با 19 خودرو در بزرگراهی در چیناین ویدئو را دوربین داشبورد یکی از ماشین‌ها ضبط کرده است

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵