این مصاحبه هم خیلی خنده داره و هم قابل تامل;هم با لهجه‌ی شیرین کرمونی آشنا بشید و هم از مشکلاتشون بشنوید.»میرزا فرهیخته«

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷