هم اكنون ورزشگاه خرمشهر پیش از آغاز فینال جام حذفی کانـــال فوتــبــــــال ١٢٠⇨ _______________

1 ۰۹ خرداد ۱۳۹۵