فیلم آتش سوزی مهیب در ۳ مخزن گاز در کارخانه تولید فوم در مشهد

0 ۱۶ دی ۱۳۹۵