اهتزاز پرچم بزرگ استقلال در استادیوم آزادی از جایگاه تماشاگران

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷