رفتار نامناسب و وحشیانه پلیس گشت ارشاد با دختری که گویا بیماری قلبی داره;;;با این کارا دارید حجاب رو تبلیغ میکنید الان؟انتظار داریم قاطعانه با این مامور برخورد بشه

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷