اعدام یک تروریست قناص داعشی توسط نیروهای عراقی

0 ۱۳ دی ۱۳۹۵