❀ توضیحات معاون عملیات پدافند خاتم الانبیا در مورد شلیک پداقند هوایی در تهران: جایی نگرانی نیست، شی پرنده بدون سرنشین کوچکی بود✰

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵