فیلم دیده نشده: رهبر انقلاب خطاب به فرزند خردسال شهید: "چطوری جناب سروان؟"❓سوال فرزند شهید از رهبری: اگر امام زنده بود از ایشان چه میخواستید؟ +پاسخ حضرت آقا"☑️

0 ۲۲ آذز ۱۳۹۵