دکتر جراح وسط عمل جراحى، کارت خوان رو برده سر بیمار ، گفته ، یا الان کارت میکشی یا ادامه عملت رو متوقف میکنم

0 ۲۳ آذز ۱۳۹۵