لوله آبی که امروز ۹۷/۱/۲۹ از ساعت ۱۵ توسط طرح ترافیک در خیابان هشت بهشت شرقی ترکیده و با اینکه مردم تماس گرفتند اقدامی از طرف شهرداری انجام نشده اصفهانی ها

0 ۲۹ فروردین ۱۳۹۷