از برجامِ تا برجامِ ترامپ چند روز دیگر رسما رییس جمهور خواهد شد؛ حالا تکلیف یک ساله، چه می شود؟;

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵