تحلیلی از درخشش دیگو کاستا، زننده تک گل چلسی به وست بروم در بازی دیروز این دو تیم؛این فصل کاستا به جای دعوا، فوتبال را انتخاب کرده است;(زیرنویس فارسی)

0 ۲۲ آذز ۱۳۹۵