عملکرد خوب شاسی بلند ب ام و X2 در تست گوزن علی رغم کم فرمانیبه گفته برگزار کنندگان این تست، X2 در مجموع عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است.

0 ۲۹ فروردین ۱۳۹۷