مصاحبه پپ گواردیولا پس از پیروزی 1-3 تیمش در برابر وستهم:نیمه اول بهترین بازی خود را ارائه دادیم; (زیرنویس فارسی)

0 ۰۸ شهریور ۱۳۹۵