⛔️ داستان تصادف از پیرزنی شروع شد که حدود 10 دقیقه زمان لازم داشت تا از عابر پیاده عبور کند و متاسفانه موتور سوار نیز حواسش نبود و...

0 ۰۹ شهریور ۱۳۹۵