قائدی پدیده تیم استقلال در تمرین تیم ملی امید دروازه بان شد

1 ۱۷ تیر ۱۳۹۷