ماشین تصادف شدید کرده از هشت تا ایربگ ماشین، یکیش هم باز نشده;بعد کارشناس ایران خودرو گفته:تصادف در حدی نبوده که ایربگ هاش باز بشه;;;

0 ۲۰ آذز ۱۳۹۵