"آرنولد" برای بازی در فیلم ترمیناتور، 15 میلیون دلار دستمزد گرفت؛ او فقط 700 کلمه در این فیلم حرف می زند...یعنی به ازای هر کلمه حدود 21 هزار دلار حقوق گرفته است;

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۶