در حالیکه ما در ایران درگیر بحث فیلترینگ و قیمت دلار هستیم؛تکنولوژی در دنیا به سرعت در حال پیشرفتهکــِلیـــپِ حــــَــوادِثِ واقــِعــی ♨️

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷