موتورسیکلت ب ام و C1 مجهز به فناوری خودرانتبدیل این موتور به نمونه خودران توسط شرکت بریتانیایی A.B داینامیکس

0 ۱۶ تیر ۱۳۹۷