دراین کلیپ روش انجام کورتاژ یا Damp;C که مطمئنا در موارد و مشکلات متفاوت اسمش رو شنیده اید را خواهید دید.Free : ™

1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۵