۹ روز در جهنمفوتبالیست های نوجوان تایلندی گرفتار در غارهای عمیق بالاخره پیدا شدند. پسربچه ها مکرراً به زبان تایلندی می گویند که گرسنه اند و به غذا نیاز دارند.

0 ۱۶ تیر ۱۳۹۷