مدیرکل مدیریت بحران بوشهر‍:یکی ازانبارهای بزرگ درپارس جنوبی ساعتی پیش دچارآتش سوزی شد ونیروهای امدادی درحال مهارآتش هستند. آتش سوزی در انبار کابل و لاستیک و ضایعات بوده است/منبع:دانا

0 ۰۹ شهریور ۱۳۹۵