برخورد صحیح با آثار باستانی از زبان سوریلند;فقر فکری فرهنگی در برخورد با آثار باستانی باعث نابودی تاریخ و گذشته‌امان می‌شودبا این اپلیکیشن، پارسینه همیشه با شماست

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷