ویدئویی کمتر دیده شده از مردمی که پس از شنیدن خبر خروج شاهنشاه از ایران گریه میکنند٬با ما همراه باشید

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵