صجبت های برانکو ایوانکویچ در مورد اخراج پرسپولیسی ها از تمرینات تیم ملی به علت پرسپولیسی بودن و احتمال ایجاد تفرقه در تیم ملی توسط این بازیکنانبزرگترین کانال هواداری تیراختور

0 ۱۴ دی ۱۳۹۵