فیلم/لحظاتی از بازديد امروز فرمانده كل قوا از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع (نشردهید)

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵