فردا مگه میشه جرات کرد به این گفت غذات شور بود یا کم نمک بود ... به ما بپیوندید ⭕️ ⭕️

0 ۲۸ دی ۱۳۹۵