❀ انتقام از داعشی‌هایی که شهید مصطفی را از پل آویزان کردند.✰

0 ۱۶ دی ۱۳۹۵