: خودتو بتکون;برجام امضا شد سالارعقیلی پخش کردیم، پاره شد سالارعقیلی پخش کردیم; چرا خب؟;نظرات متفاوت مردم درباره خروج آمریکا از برجام‎آوانْت

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷