یوزپلنگ با سرعت ۱۲۰ کیلومتر برساعت سریع ترین پستاندار کره زمین است در اینجا بعداز انتخاب گوساله گوزن یالدار به سمت گله حمله ور میشه و گوساله هم پا به پای گله ...

0 ۱۶ تیر ۱۳۹۷