"/> "/> "/> "/>

♦️واکنش روحانی به منتقدان:امروز روز پرسیدن سوال نیست این روزها یاد این حرف های امام می افتم که فرمود: "فریادتان را سر آمریکا بزنید";lt;/a>

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷