ويديو؛گزيده بيانات رهبر انقلاب در ديدار اعضای هیأت دولت: پيشرفت اقتصادی توأم با عدالت، بدون پايمال شدن فقرا | ۱۳۹۴/۶/۴

0 ۰۴ مهر ۱۳۹۴