ترامپ سی سال پیش طی یک مصاحبه با (اُپِرا) مجری مشهور آمریکائی گفت اگر رئیس جمهور آمریکا بشود ربع اموال خلیجی‌ها را به نفع آمریکا تصاحب میکندشما فقط نگرشِ اینو ببین‌ ‌→

10 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷