ویدئو/ لحظه مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرم توسط کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب

0 ۲۳ مرداد ۱۳۹۵