ويدئو؛متلک میثاقی به علی منصوریان در فوتبال ۱۲۰ميثاقی : خوبه امسال نرفتید لیگ انگلیس وگرنه هر دو روز بازی داشتید و تعطیلات نیم فصل خبری نبود.منصوریان:بله

0 ۱۷ دی ۱۳۹۵