حادثه دوما به روایت قربانی ادعاییحسن دیاب ۱۱ ساله که رسانه‌ها ویدئو منتشره از او را به عنوان شاهد وقوع حمله شیمیایی پخش و به آن استناد کردند، به شرح وقایع آن روز پرداخت

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷