رفتیم سر چهارراه شیشه ماشینا رو پاک کردیم؛ فکر میکنید تو یه ساعت چقدر پول دراوردیم؟;ببینید خیلی جالبهکی پایه س از فردا بریم ‍♂‍♀ ✅

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷