ویدئو : روزهای گرمی را از سر می‌گذرانیم و خستگی گرمایی که نوعی گرمازدگی است، زیاد شده. درباره آن بیشتر بدانیم.صرفا جهت اطلاع :

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷